Brožura V2

Blok je zhotoven ze složek nebo jednotlivých listů snesených za sebou. Ty jsou po jemném odfrézování slepeny ve hřbetě disperzním tavným lepidlem a vloženy do měkké papírové obálky a následně oříznuty po třech stranách.